Serwis

Dokumenty niezbędne w przypadku składania reklamacji

Szanowny Kliencie!

Jeśli pomimo naszych starań o zachowanie najwyższej jakości produktu, niezbędna okaże się interwencja serwisowa, przekaż proszę poniższe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami:

 • faktura lub inny dowód zakupu z oficjalnej dystrybucji w Polsce przez Elleci Polska Sp. z o.o.
 • zdjęcie tabliczki znamionowej i usterki
 • opis usterki
 • Twoje dane teleadresowe

Dzięki temu łatwiej i szybciej będziemy w stanie służyć Ci pomocą.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami za pomocą formularza na stronie kontaktowej lub napisz na adres email:

serwis@elleci-polska.pl

Instrukcja montażu zlewozmywaka

 1. Opakowanie
  Wszystkie materiały zastosowane do opakowania produktu (folia, styropian, itp.) są potencjalnie niebezpieczne i powinny być przechowywane z dala od dzieci.
 2. Otwory do montowania baterii
  W zlewozmywaku występują wstępnie przygotowane, w pół wyfrezowane miejsca do wykonania otworów montażowych Ø35 mm. Do wykonania otworu należy użyć frezu walcowo-czołowego o średnicy 35 mm (do nabycia w sklepach z narzędziami) zainstalowanego na wiertarce (nie włączać udaru!). Cała czynność powinna być wykonana od spodniej strony zlewozmywaka, ułożonego płasko i wspartego w całości na płaskim podłożu. Otwory należy wykonywać tylko w miejscach fabrycznie wyfrezowanych w tym celu i tylko o średnicy 35 mm. Firma Elleci nie odpowiada za skutki wykonywania otworów w innych miejscach zlewozmywaka lub o innej średnicy.
  W żadnym wypadku nie wolno wykonywać otworu przez wybicie, może to skutkować uszkodzeniem zlewozmywaka.
 3. Wycinanie otworu montażowego w blacie
  Otwór w blacie należy wykonać wg wymiarów wskazanych w katalogach i podobnych materiałach technicznych producenta. Otwór należy pozycjonować nad szafką zlewozmywakową w takim sposób, żeby nie odprowadzić do kolizji komory zlewozmywaka z korpusem szafki po jednej stronie lub baterii po stronie przeciwnej. Ma to szczególne znaczenie w modelach z szerokimi komorami.
  W przypadku komór podwieszanych należy zwrócić uwagę na przestrzeń konieczną do umieszczenia zaczepów montażowych. W przypadku niektórych modeli (np. linia ZEN, podwójnego montażu) przed wyborem miejsc w blacie do wykonania podwierceń na tuleje zaczepów do podwieszenia należy porównać rozkład tych miejsc z konstrukcją zlewozmywaka, w celu uniknięcia kolizji zaczepów z występami na spodniej stronie zlewozmywaka, przeznaczonymi do umocowania zaczepów w przypadku montażu wpuszczanego.
 4. Montaż zlewozmywaka wpuszczanego w blacie
  • Montaż zlewozmywaka wpuszczanego w blacie
   Wszystkie nasze zlewozmywaki wpuszczane są fabrycznie wyposażone w zamontowane zaczepy montażowe. Wokół krawędzi wycięcia w blacie należy nanieść pasek bezbarwnego silikonu w celu zapewnienia uszczelnienia między krawędzią zlewozmywaka a blatem. Umieścić zlewozmywak w wyciętym w blacie otworze, wypośrodkowując go. Wkrętakiem, niezbyt silnie przykręcić zaczepy montażowe rozpoczynając od środka i kontynuując naprzemiennie. W przypadku cienkich blatów może wystąpić potrzeba pogrubienia blatu w miejscu uchwytu zaczepu montażowego (z uwagi na jego ograniczony zakres regulacji), co można wykonać przez doklejenie od spodniej strony blatu dodatkowego elementu o odpowiedniej grubości (np. klocka drewnianego, listewki, itp.). W razie potrzeby usunąć nadmiar silikonu.
   Zlewozmywaka nie należy przyklejać do blatu, zamiast stosować zaczepy montażowe. Stosowany silikon nie może mieć właściwości klejących. Nie należy stosować klejów montażowych. W przypadku przyklejenia ewentualny demontaż będzie znacznie utrudniony, zachodzić będzie ryzyko uszkodzenia zarówno blatu, jak i zlewozmywaka. W przypadku przyklejenia zlewozmywaka do blatu, serwis Elleci odmówi demontażu, a w konsekwencji wymiany na nowy, gdyby w następstwie uznanej reklamacji został przyjęty taki tok postępowania.
  • Montaż zlewozmywaka podwieszanego pod blat
   Modele podwieszane wyposażone są w komplet zaczepów montażowych, z których należy skorzystać do podwieszenia zlewozmywaka pod blat. Uszczelnienie między krawędzią zlewozmywaka a blatem należy wykonać analogicznie jak w przypadku zlewozmywaków wpuszczanych. Zlewozmywaka nie należy podklejać, należy stosować zaczepy montażowe. W przypadku podklejenia ewentualny demontaż będzie znacznie utrudniony, zachodzić będzie ryzyko uszkodzenia zarówno blatu, jak i zlewozmywaka. W przypadku przyklejenia zlewozmywaka do blatu, serwis Elleci odmówi demontażu, a w konsekwencji wymiany na nowy, gdyby w następstwie uznanej reklamacji został przyjęty taki tok postępowania.
 5. Montaż armatury przelewowo – odpływowej
  Patrz instrukcja dołączona do armatury.

Użytkowanie i konserwacja

Żywotność Państwa zlewozmywaka przedłuży się, jeżeli będzie on w odpowiedni sposób konserwowany.

 1. Rutynowa konserwacja
  Zalecanym sposobem czyszczenia zlewozmywaka jest przemycie go płynnym detergentem oraz ciepłą wodą za pomocą ściereczki lub gąbki, w miarę potrzeb. Powierzchnia może zostać następnie przetarta czystą miękką tkaniną, celem osuszenia. Spowolni to odkładanie się osadów mineralnych. W przypadku silniejszych zabrudzeń można użyć mleczek czyszczących.
  W celu usunięcia osadów mineralnych należy stosować dostępne w handlu łagodne środki odkamieniające, przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym, przestrzegając ściśle zaleceń producenta. Po zalecanym przez producenta okresie operowania środka odkamieniającego na powierzchni, należy powierzchnię przetrzeć, najlepiej przy użyciu mleczka czyszczącego, w celu usunięcia zmiękczonych przez odkamieniacz osadów. Do odkamieniania można też stosować tradycyjnie używane substancje o lekkim odczynie kwaśnym, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy / sok z cytryny. Odkamienianie należy przeprowadzać cyklicznie, z częstotliwością dostosowaną do twardości wody i intensywności użytkowania zlewozmywaka. Osady mineralne na zlewozmywakach w kolorach ciemnych objawiają się plamami w kolorze jasnoszarym. Na zlewozmywakach w kolorach jasnych osady te są z kolei mało widoczne, kamień łatwo jednakże zabarwia się czynnikami plamiącymi przy czym czyszczenie tak powstających plam za pomocą standardowych środków (detergent, mleczko) z reguły nie daje satysfakcjonujących wyników, gdyż czynnik plamiący wnika w głąb porowatej struktury osadu. Jest to wskazanie do odkamienienia powierzchni zlewozmywaka. Osady mineralne osadzają się w największym stopniu na dnie komory, w okolicach odpływu. Można je także rozpoznać łatwo po zwiększonej szorstkości powierzchni w porównaniu z powierzchniami, na których wysycha znacznie mniejsza ilość wody, np. boczną powierzchnią komory. Jeżeli odkamienianie nie daje satysfakcjonującego rezultatu, należy zabieg powtórzyć, gdyż często zdarza się, że warstwa osadów jest zbyt gruba, żeby mogła być usunięta „na raz”.
 2. Usuwanie uporczywych zabrudzeń
  Uporczywe zabrudzenia mogą być usuwane przy pomocy ściereczki nasączonej rozcieńczonym wybielaczem lub alkoholem, lub w ekstremalnych przypadkach acetonem. Po czyszczeniu zlewozmywak należy dokładnie spłukać wodą.
 3. Usuwanie smug
  Ponieważ powierzchnia zlewozmywaków kompozytowych jest twardsza od metalu, metalowe naczynia mogą pozostawiać na ich powierzchni smugi startego metalu. Należy usuwać je przy pomocy mleczka do czyszczenia.
 4. Inne zalecenia
  Nie należy na powierzchni zlewozmywaków stosować preparatów silnie zasadowych, takich jak amoniak czy soda kaustyczna. Nie należy stawiać na powierzchni zlewozmywaków rozgrzanych naczyń, gdyż ich temperatura może osiągać w niektórych przypadkach nawet 500°C, czyli znacznie więcej niż wynosi odporność temperaturowa jakiegokolwiek aktualnie produkowanego materiału kompozytowego. Nie należy wylewać do zlewozmywaka gorącego oleju. Nie należy kroić produktów spożywczych bezpośrednio na powierzchni zlewozmywaka – w tym celu należy stosować deski do krojenia.

Polecane środki do pielęgnacji i konserwacji:   


Kup oryginalne środki do pielęgnacji elleci beauty  ⇒ Sklep